DOŁĄCZ DO NAS

Deklaracja Członkowska

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ZACISZE” jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą się aktywnie włączyć w prace Naszego Stowarzyszenia poprzez :
1. działanie na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;
2. działanie na rzecz rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;
3. uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem i ich rodzin;
4. propagowanie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu oraz problemów z nimi związanych w społeczeństwie;
5. zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem
6. działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmem.

Nasza organizacja została założona w dniu 2010-03-12 przez rodziców dzieci dotkniętych autyzmem i zespołem Aspergera. Jeśli chcesz do nas dołączyć, prosimy o wypełnienie Deklaracji Członkowskiej Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ZACISZE” w Krakowie
Po otrzymaniu przez nas deklaracji członkowskiej, zaprosimy Państwa na najbliższe spotkanie Stowarzyszonych, które odbywają się cyklicznie co miesiąc.