WSPIERAJ NAS

DAROWIZNY

Każda pomoc jest dla nas wyjątkowo cenna. Jeśli chcesz wspierać nasze Stowarzyszenie finansowo możesz przekazać Darowizny poprzez BLIK lub bankowość elektroniczną

Obecnie zbieramy środki na terapię dzieci z autyzmem w Ramach Akademii Rozwoju AR.2021.EE Ty też możesz wesprzeć nas w wielkanocnej zbiórce

Możesz przelać darowiznę także tradycyjnie na konto:

21 1240 4650 1111 0010 3221 9176

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ZACISZE”
ul. Białoprądnicka 34B/10, 31-221 Kraków

tytuł przelewu: Darowizna na na realizację celów statutowych Stowarzyszenia

Ważne:

  • Zachowaj dowód wpłaty na rachunek Stowarzyszenia
  • Darowiznę dla naszego Stowarzyszenia będziesz mógł odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT) na następujących zasadach:
    – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą sobie odliczyć darowiznę na nasze Stowarzyszenie w kwocie darowizny, ale do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu, od dochodu przed opodatkowaniem w rozliczeniu rocznym
    – osoby fizyczne prowadzące działalność tak samo jak wyżej pod warunkiem, że nie płacą tzw. „podatku liniowego”
    – osoby prawne mogą sobie odliczyć darowiznę na nasze Stowarzyszenie w kwocie darowizny ale do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

1% podatku

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Pomóż nam wspierać dzieci z autyzmem, przekazując nam 1% podatku KRS: 0000351260

Od dnia 22.10.2013 Stowarzyszenie Zacisze posiada status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych

Przekaż 1% naszej organizacji
Plakat 1% [do druku] 
Ulotka [do druku]