Akademia Rozwoju 8.2 – zbieramy środki na terapie dzieci z autyzmem

Zbieramy środki na terapię dzieci z autyzmem w Ramach Akademii Rozwoju 8.2. Ty też możesz wesprzeć nas w bożonarodzeniowej zbiórce

Celem Akadami Rozwoju jest

– zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych.
– nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania (SI, logopedia, Trening Umiejętności Społecznych),
– rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem (logopedia, Trening Umiejętności Społecznych),
– usprawnianie i wspieranie funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu w różnych środowiskach (SI, Trening Umiejętności Społecznych).

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy