O NAS

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ZACISZE”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

Nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 12.03.2010 pod nr KRS 0000351260, a od dnia 22.10.2013 Stowarzyszenie Zacisze posiada status organizacji pożytku publicznego.

Jesteśmy grupą rodziców dotkniętych niepełnosprawnością naszych dzieci, którzy postanowili się zorganizować, by Nasz głos był słyszalny. Im więcej członków będzie w Naszym Stowarzyszeniu, tym większą będziemy mieli siłę nacisku. Wszyscy wiemy jak wiele jest do zmienienia w  edukacji i terapii autyzmu. Wiemy, bo sami się z tym stykamy na co dzień. Działamy na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera). Dlatego zachęcamy wszystkich rodziców do Stowarzyszenia się z nami. Wszystkich chętnych do wstąpienia w nasze szeregi zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia oraz prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej

Nasza Misja:
Pomagamy dzieciom z autyzmem stać się szczęśliwymi dorosłymi.
Pomagamy nam, dorosłym, być szczęśliwymi rodzicami.
Działamy tu i teraz na rzecz naszych rodzin.


Dla Mediów


Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA-tekst jednolity 09.06.2018


Autyzm-Polska

Nasze Stowarzyszenie jest od 12 kwietnia 2011 r członkiem Porozumienia Autyzm-Polska w skład którego wchodzi około 50 organizacji świadczących pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Głównym celem Autyzm-Polska jest doprowadzenie do zapewnienia, we współpracy z administracją rządową i samorządową, wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim dotkniętym autyzmem osobom, tak aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne.


Małopolska Sieć NGO

Jesteśmy członkiem Małopolskiej Sieć NGO
Misja Sieci: „Działając razem w sieci, wzmacniamy rolę i znaczenie małopolskich organizacji pozarządowych oraz wspieramy aktywność obywatelską”