Niebieska Pisanka – Apel

https://www.facebook.com/groups/419390919282164

Każdego dnia walczymy o to, aby Nasze dzieci mogły się rozwijać i funkcjonować tak jak każde inne dziecko. Jesteśmy założycielami i równocześnie rodzicami prowadzącymi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ZACISZE”.

Pomagamy dzieciom z autyzmem stać się szczęśliwymi dorosłymi.

Pomagamy nam, dorosłym, być szczęśliwymi rodzicami.

Działamy tu i teraz na rzecz naszych rodzin.

Od lat wspierają nas ludzie dobrej woli, dzięki którym mogliśmy rozpocząć Akademię Rozwoju, a co za tym idzie zbierać środki finansowe na terapie i lepszy rozwój wszystkich dzieci w Stowarzyszeniu.

Akademia Rozwoju ma na celu zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych. Nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania (SI, logopedia, Trening Umiejętności Społecznych). Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem (logopedia, Trening Umiejętności Społecznych). Usprawnianie i wspieranie funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu w różnych środowiskach (SI, Trening Umiejętności Społecznych).

Organizowany rok w rok Kiermasz Świąteczny był idealnym miejscem na zakup świątecznych przysmaków i upominków ręcznie robionych przez członków Stowarzyszenia, okazją do wspólnego spędzenia czasu, lepszego poznania Rodziców oraz Darczyńców.

Obecna sytuacja nie pozwala nam niestety na organizację Kiermaszu w tradycyjnej formie, ale nie poddajemy się i nie zawieszamy „Akademii Rozwoju”, a jedynie zmieniamy formę zbiórki przenosząc się do Internetu.

Każdy może dorzucić swoją cegiełkę wspierając akcję internetową: „NIEBIESKA PISANKA” poprzez wzięcie udziału w licytacji (jako wystawca lub nabywca).

Pamiętajmy pomagając wspieramy lepsze jutro dzieci z autyzmem