Niebieska Choinka – regulamin

4.W jednym poście może zostać wskazany wyłącznie jeden Przedmiot Licytacji. Licytacja trwa nie dłużej niż 3 dni kalendarzowe.

5.Czas trwania Licytacji rozpoczyna się od dnia opublikowania postu i kończy się o godz. 22:00 danego dnia

6.Administratorzy mają prawo do zmiany czasu trwania licytacji bez podania uzasadnienia.

7.Licytacja polega na podbijaniu ceny Przedmiotu Licytacji przez Uczestników Licytacji. W pierwszej kolejności podbijana jest cena wywoławcza wskazana w poście przez Wystawiającego, a następnie wskazywana jest najwyższa ostatnia cena Przedmiotu Licytacji oferowana przez Uczestnika Licytacji.

8.Wygranym zostaje Uczestnik Licytacji, który do momentu zakończenia Licytacji złożył najwyższą ofertę.

9.Nie jest dozwolone licytowanie, podbijanie cen a następnie ich usuwanie.

10.Licytacja odbywa się w formie komentarza pod postem dotyczącym Przedmiotu Licytacji, każda proponowana cena jest jawna.

11.Nie jest dozwolonym Licytowanie w formie wiadomości prywatnych do Wystawiającego.

12.Wygranego o wygranej informuje Administrator w komentarzu pod Licytacją i wpisując ZAMKNIETA w opisie aukcji.

13. Wygrany zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty (bez kosztów dostawy) przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia w terminie do 3 dni od daty zakończenia Licytacji
Dane do przelewu na terenie PL:
Odbiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ZACISZE”
nr konta: 21 1240 4650 1111 0010 3221 9176
tytułem: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia.

14.Po dokonaniu przelewu (zgodnie z pkt13 Regulaminu), Wygrany zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia przelewu do Wystawiającego w wiadomości prywatnej.

15.Kwestie dostawy uzgadniane są pomiędzy Wygranym a Wystawiającym. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za te ustalenia.

16.Zabrania się licytowania: zwierząt, leków, tytoniu, alkoholu, środków odurzających, serwisów matrymonialnych, pornograficznych, broni, materiałów wybuchowych, usług hazardowych, ofert pracy.