Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – szerokie pojęcie, obejmujące różne typy osób o cechach autystycznych, wykazujących odmienne mechanizmy lub przyczyny powodujące trudności rozwojowe i mające często odrębne wymagania wobec środowiska. Wszystkie one charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, jak również znacznie ograniczonymi zainteresowaniami i bardzo powtarzalnym zachowaniem.
Do zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu zaliczamy:

Czytaj dalej Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera jest formą autyzmu, niepełnosprawnością, która wpływa na to jak dana osoba widzi sens świata, procesy informacyjne i odnosi się do innych ludzi. Autyzm jest często określany jako „spektrum zaburzeń”, ponieważ dotyka osoby w różny sposób i w różnym stopniu.
Zespół Aspergera jest najczęściej „ukrytą niepełnosprawnością”. Oznacza to, że nie można powiedzieć, że ktoś jest niepełnosprawny na podstawie wyglądu zewnętrznego. Ludzie z tą chorobą mają trudności w trzech głównych obszarach. Są to obszary: Czytaj dalej Zespół Aspergera