Autyzm – od nauki do praktyki - zapraszamy Rodziców na konferencję

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do udziału w konferencji Autyzm – od nauki do praktyki która odbędzie się 25-27 września 2015 w Krakowie .

Dzięki wsparciu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenia „Przyszłość”, Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze” oraz pani Katarzyny Witkowskiej, dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przewidziano znacząco obniżoną opłatę za udział w konferencji (290 zł zamiast 800 zł) oraz specjalne punkty programu:

  • spotkanie z panią Aliną Perzanowską (pt. Dorosłe dziecko z autyzmem)
  • oraz z panem Peterem Moranem (pt. Jak towarzyszyć dziecku ze spektrum autyzmu? Spojrzenie z perspektywy rodzica i nauczyciela).
  • Oprócz tego rodzice będą mogli wziąć udział we wszystkich wykładach i dyskusjach panelowych, a także w dwóch warsztatach prowadzonych przez prof. Connie Kasari oraz prof. Michaela Powersa.
  • Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, tłumaczenie symultaniczne, poczęstunek w przerwach na kawę (25-27.09.2015) i obiad w trakcie przerw na lunch (26-27.09.2015 r.).
  • Z obniżonej opłaty skorzystać mogą rodzice, których dziecko ma diagnozę jednego z zaburzeń ze spektrum autyzmu, 
  • Rejestracja na konferencję odbywa się przez panel rejestracyjny http://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=182 (należy wybrać opcję “Rodzic dziecka z autyzmem”).

Główną ideą konferencji jest zaprezentowanie najnowszej, rzetelnej wiedzy na temat diagnozy i terapii autyzmu. W tym celu organizatorzy zaprosili do Krakowa najwybitniejszych przedstawicieli światowej nauki specjalizujących się w badaniach nad autyzmem oraz doświadczonych praktyków zajmujących się diagnozą i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 września 2015 w Krakowie w budynkach Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bogaty program konferencji obejmuje zarówno wykłady, jak i warsztaty oraz dyskusje panelowe.
Organizatorom zależy bowiem, żeby konferencja była okazją nie tylko do nabycia wiedzy i umiejętności, ale także do dyskusji. Wykłady, warsztaty i dyskusje panelowe podzieliliśmy na dwie części, z których jedna poświęcona będzie diagnozie, a druga terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Szczegółowy program konferencji i informacje o rejestracji znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem:
http://autyzm.psychologia.uj.edu.pl