Autyzm – od nauki do praktyki

W imieniu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz organizacji wspierających – Centrum Autyzmu, Przystanku Przedszkolak i Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji „Autyzm – od nauki do praktyki”.
Główną ideą konferencji jest zaprezentowanie najnowszej, rzetelnej wiedzy na temat diagnozy i terapii autyzmu. W tym celu organizatorzy zaprosiliśli do Krakowa najwybitniejszych przedstawicieli światowej nauki specjalizujących się w badaniach nad autyzmem oraz doświadczonych praktyków zajmujących się diagnozą i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 września 2015 w Krakowie w budynkach Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bogaty program konferencji obejmuje zarówno wykłady, jak i warsztaty oraz dyskusje panelowe.
Organizatorom zależy bowiem, żeby konferencja była okazją nie tylko do nabycia wiedzy i umiejętności, ale także do dyskusji. Wykłady, warsztaty i dyskusje panelowe podzieliliśmy na dwie części, z których jedna poświęcona będzie diagnozie, a druga terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ROZPOCZĘŁA SIĘ 26 CZERWCA.
Szczegółowy program konferencji i informacje o rejestracji znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem:
http://autyzm.psychologia.uj.edu.pl