Małopolska Sieć NGO

Jesteśmy członkiem Małopolskiej Sieci NGO!!!

 

„Działając razem w sieci,

wzmacniamy rolę i znaczenie małopolskich organizacji pozarządowych
oraz wspieramy aktywność obywatelską”

Założylismy Małopolską Sieć NGO

Założyliśmy Małopolską Sieć NGO!!!


Konferencja założycielska Małopolskiej Sieci NGO odbyła się w Krakowie w dniach 5-6 marca i miała na celu formalne zainaugurowanie działalności sieci. Wzięły w niej udział wszystkie organizacje zaangażowane w budowanie Małopolskiej Sieci NGO oraz przedstawiciele administracji publicznej. W programie były wystąpienia ekspertów z branży 3 sektora, dobre praktyki sieciowania z innych województw oraz formalne założenie sieci i integrację organizacji wchodzących w jej skład.

Małopolska Sieć NGO - regionalne porozumienie organizacji pozarządowych jest efektem kilkumiesięcznej pracy pięćdziesięciu NGO’sów z terenu województwa małopolskiego, a jej inicjatorem i organizatorem jest Dzieło Kolpinga w Polsce - organizacja prowadząca szeroką działalność na rzecz środowisk lokalnych.

Małopolska Sieć NGO ma na celu m.in. wzmocnienie i integrację organizacji pozarządowych z naszego regionu. Dzięki zrzeszeniu w sieci organizacje pozyskają partnerów do współpracy, zyskają silną reprezentację oraz usprawnią swoją pracę i komunikację.

Małopolska Sieć NGO jest efektem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.