Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą się aktywnie włączyć w prace Naszego Stowarzyszenia poprzez :

  • 1. działanie na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;
  • 2. działanie na rzecz rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;
  • 3. uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem i ich rodzin;
  • 4. propagowanie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu oraz problemów z nimi związanych w społeczeństwie;
  • 5. zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem
  • 6. działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmem.

Nasza organizacja została założona w dniu 2010-03-12 przez rodziców dzieci dotchniętych autyzmem i zespołem Aspergera. Jeśli chcesz do nas dołaczyć, prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” w Krakowie

Po otrzymaniu przez nas deklaracji członkowskiej, zaprosimy Państwa na najbliższe spotkanie Stowarzyszonych, które odbywają się cyklicznie co miesiąc.

Zapraszamy do współpracy.