Wyrównać szanse

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”, informuje o realizacji projektu "Wyrównać szanse", w okresie od  05.05.2014 do 30.11.2014. W projekcie biorą udział dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zamieszkałe na terenie Powiatu Krakowskiego. Każde z dzieci weźmie udział raz w tygodniu, w 16  indywidualnych zajęciach terapeutyczno - ruchowych z nauką pływania prowadzonych przez doświadczonego Instruktora pływania na terenie hali basenowej Parku Wodnego w Krakowie.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Krakowskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Krakowskiego

"Wyrównać Szanse" - zakończenie realizacji projektu.

Cele projektu zostały zrealizowane poprzez przeprowadzenie przez doświadczonego instruktora indywidualnych zajęć sportowo – ruchowych w wodzie z nauką pływania dla 3 dzieci z autyzmem zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego.

Dzieci poprawiły znacznie swoją kondycję fizyczną, motorykę ciała, oraz uczyły się pływać i nurkować.

Zajęcia odbywały się w II cyklach na terenie hali basenowej Parku Wodnego w Krakowie.


 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Krakowskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Krakowskiego

Pierwszy cykl zajęciowy w ramach projektu „Wyrównać Szanse” dobiegł końca

Informujemy, że pierwszy cykl zajęciowy w ramach projektu „Wyrównać Szanse” dobiegł końca. Przez dwa miesiące, 3 dzieci z autyzmem brała udział w indywidualnych zajęciach sportowo – ruchowych w wodzie z nauką pływania przy asyście instruktora.

Dzieci oswajały się z wodą na różnej głębokości, poprawiały swoje zdolności motoryczne oraz uczyły się pływać. Jedno z dzieci, wzięło udział jako najmłodszy uczestnik w Integracyjnych Zawodach Pływackich, w ramach XV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”.

Kolejne zajęcia na basenie już we wrześniu.

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Krakowskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Krakowskiego