WMCz-Oswajanie Olbrzyma

 „Wielki mały człowiek – oswajanie olbrzyma” to projekt który opiera się na pracy z dziećmi w zakresie stymulacji rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego. Głównym celem pomocy terapeutycznej w projekcie jest aktywizowanie dziecka, które umożliwi mu rozwijanie poczucia tożsamości, doświadczenie więzi z innymi i otoczeniem, a przez to pełniejsze uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz wpłynie na poprawę funkcjonowania społecznego.
Cele szczegółowe:
- rozwijanie sprawności motorycznej
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi
- kształtowanie poczucia schematu własnego ciała i orientacji w przestrzeni
- kształtowanie wrażliwości muzycznej
- kształtowanie umiejętności współdziałania
Formy realizacji:
- praca metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
- elementy metody M. i Ch. Knillów
- zabawy muzyczno-ruchowe
- elementy arteterapii
- ćwiczenia relaksacyjne (metoda Colsona, masaż relaksacyjny)

Rozpoczęliśmy "Oswajanie Olbrzyma"

Rozpoczęliśmy projekt „Wielki mały człowiek – oswajanie olbrzyma” Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć terapeutycznych w zakresie terapii ruchowej, z przydzieloną 13 osobową grupą dzieci.
Zajęcia odbywać się będą w 3 grupach: czwartek 16.45-17.45, sobota 10.00-11.00 oraz 11.15-12.15 w terminie od dnia 2014-03-06 do 2014-06-15 z wyłączeniem dni 2014-04-17, 2014-04-19, 2014-05-01, 2014-05-01. W każdej grupie przeprowadzone będzie 13 zajęć w wymiarze 1 godziny w w. w. terminie.
Zajęcia odbywać się będą w małej sali gimnastycznej przy Kościele św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

 

Harmonogram zajęć
Grupa czwartek 16.45 - 17.45   sobota 10.00 - 11.00 oraz 11.15 - 12.15
1 2014-03-06 czwartek   1 2014-03-08 sobota
2 2014-03-13 czwartek   2 2014-03-15 sobota
3 2014-03-20 czwartek   3 2014-03-22 sobota
4 2014-03-27 czwartek   4 2014-03-29 sobota
5 2014-04-03 czwartek   5 2014-04-05 sobota
6 2014-04-10 czwartek   6 2014-04-12 sobota
  2014-04-17 nie ma zajęć     2014-04-19 nie ma zajęć
7 2014-04-24 czwartek   7 2014-04-26 sobota
  2014-05-01 nie ma zajęć     2014-05-03 nie ma zajęć
8 2014-05-08 czwartek   8 2014-05-10 sobota
9 2014-05-15 czwartek   9 2014-05-17 sobota
10 2014-05-22 czwartek   10 2014-05-24 sobota
11 2014-05-29 czwartek   11 2014-05-31 sobota
12 2014-06-05 czwartek   12 2014-06-07 sobota
13 2014-06-12 czwartek   13 2014-06-14 sobota