Mamo potrafię !2!

Projekt Mamo potrafię !2! realizowany jest jako druga edycja projektu Mamo potrafię !!!.  Środki na realizację projektu zostały pozyskane dzięki wsparciu krakowskiego oddziału międzynarodowego stowarzyszenia Junior Chamber International - JCI Kraków www.jcikrakow.pl, podczas Dancingu Charytatywnego Feniks 2012

Rodzaj zadania: Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej: poprzez prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które:
- mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
- rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
- usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

Projekt "Mamo potrafie !2!" realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie

Środki na realizację projektu zostały pozyskane dzięki wsparciu krakowskiego oddziału międzynarodowego stowarzyszenia Junior Chamber International - JCI Kraków www.jcikrakow.pl, podczas Dancingu Charytatywnego Feniks 2012