Mamo potrafię !!!

mamo potrafię !!!Projekt Mamo potrafię !!! realizowany jest w związku z  ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r. i jest dofinansowywany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Rodzaj zadania publicznego: Zadanie 1e: Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej: poprzez prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które:
- mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
- rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
- usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

Projekt "Mamo potrafie !!!" realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym  ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego