Kompetentny wolontariusz dziecka z autyzmem 2013

Projekt "Kompetentny wolontariusz dziecka z autyzmem -  szkolenia i warsztaty specjalistyczne" realizowany jest po raz drugi w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r. i jest dofinansowywany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
Rodzaj zadania publicznego: Zadanie 1c: Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej: poprzez: organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
Projekt "Kompetentny wolontariusz dziecka z autyzmem -  szkolenia i warsztaty specjalistyczne" realizowany jest w okresie od 05.09.2013 do 30.11.2013 przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.