Integracja przez sport

Projekt: „Integracja Przez Sport”, odbędzie się 14 czerwca 2014r. na terenie Parku Linowego - ParkLin „Kryspinów” w Cholerzynie. w godzinach 10.00 - 14.00. 

Cele projektu: aktywizacja sportowa i poprawa kondycji zdrowotnej dzieci cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu i Zespół Aspergera, wsparcie rodziców w procesie rehabilitacji i edukacji dzieci, poprzez intensyfikację oddziaływań sportowo – terapeutycznych, popularyzacja sportu wśród zdrowego rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych oraz promocja obiektów i terenów rekreacyjnych umiejscowionych w Powiecie Krakowskim. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Odbyła się "Integracja Przez Sport"

 W sobotę 14 czerwca 2014r., na terenie Parku Linowego w Kryspinowie, odbył się piknik rodzinny „Integracja przez Sport”.W imprezie wzięło udział 40 dzieci, w tym 21 z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub Zespołem Aspergera oraz ich zdrowe rodzeństwo.

Rodzice i wolontariusze wspierali małych uczestników w trakcie pokonywania trasy w Parku Linowym. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe koszulki i dyplomy udziału w zawodach sportowych. Dzieci, rodzice i wolontariusze bawili się doskonale.

Dziękujemy serdecznie Rodzicom, którzy włączyli się aktywnie w pomoc przy realizacji pikniku – min: fotografowanie przebiegu imprezy i obsługę grilla.

Foto relacja już się przygotowuje...

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Zakończenie rekrutacji wolontariuszy do projektu "Integracja przez sport "

W związku z realizacją projektu "Integracja przez sport", kierowanym również do wolontariuszy, którzy wspierają rodziny dzieci ze spektrum autyzmu, informujemy że zakończyliśmy rekrutację wolontariuszy do projektu.

Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za zainteresowanie. Potwierdzenie o uczestnictwie w pikniku wraz z programem imprezy zostanie przesłane drogą mailową.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń rodziców dzieci do projektu "Integracja przez sport"

Drodzy Rodzice,

informujemy że w dniu 23.05.2014 zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń dzieci do projektu "Integracja przez sport".

Wyniki rekrutacji zostały przekazane drogą elektroniczną.

Dziękujemy za zainteresowanie

Integracja Przez Sport - zaproszenie rodziców do udziału w projekcie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”, zaprasza na Integracyjny Piknik Sportowy: „Integracja Przez Sport”, który odbędzie się 14 czerwca 2014r. na terenie Parku Linowego - ParkLin „Kryspinów” w Cholerzynie. w godzinach 10.00 - 14.00. Dojazd na piknik we własnym zakresie.  Podczas imprezy dzieci wezmą udział w zawodach sportowych na ściance wspinaczkowej, torze linowym oraz na specjalnie przygotowanych torach przeszkód pod opieką instruktorów Parku Linowego.  Projekt adresowany jest do dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera w wieku 4,5 – 13 lat, z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich zdrowego rodzeństwa, zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego i miasta Kraków. Dzieci niepełnosprawne biorące udział w projekcie otrzymają pamiątkowe koszulki i dyplomy.

Cele projektu: aktywizacja sportowa i poprawa kondycji zdrowotnej dzieci cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu i Zespół Aspergera, wsparcie rodziców w procesie rehabilitacji i edukacji dzieci, poprzez intensyfikację oddziaływań sportowo – terapeutycznych, popularyzacja sportu wśród zdrowego rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych oraz promocja obiektów i terenów rekreacyjnych umiejscowionych w Powiecie Krakowskim.

Rodziców zainteresowanych udziałem swoich dzieci w pikniku integracyjnym prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do projektu dostępnej od 15 do 23.05.2014r.

Link ankiety zgłoszeniowej dla rodziców dzieci (status aktywna)

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Integracja Przez Sport - zaproszenie wolontariuszy do udziału w projekcie

W związku z realizacją projektu „Integracja przez sport" kierowanym również do wolontariuszy, którzy wspierają rodziny dzieci ze spektrum autyzmu poprzez wykonywanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z dziećmi na terenie ich domu, informujemy że poszukujemy 10 wolontariuszy (studentów pedagogiki, psychologii i kierunków pokrewnych). Integracyjny Piknik Sportowy: „Integracja Przez Sport” odbędzie się 14 czerwca 2014r. na terenie Parku Linowego - ParkLin „Kryspinów” w Cholerzynie. w godzinach 10.00 - 14.00.

Podczas imprezy dzieci wezmą udział w zawodach sportowych na ściance wspinaczkowej, torze linowym oraz na specjalnie przygotowanych torach przeszkód pod opieką instruktorów Parku Linowego. Projekt adresowany jest do dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera w wieku 4,5 – 13 lat, z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich zdrowego rodzeństwa, zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego i miasta Kraków. Cele projektu: aktywizacja sportowa i poprawa kondycji zdrowotnej dzieci cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu i Zespół Aspergera, odciążenie rodziców w procesie rehabilitacji dzieci, poprzez intensyfikację oddziaływań sportowo – terapeutycznych, popularyzacja sportu wśród zdrowego rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych oraz promocja obiektów i terenów rekreacyjnych umiejscowionych w Powiecie Krakowskim. Pomoc i wsparcie podczas zajęć sportowych przewidzianych w projekcie stanowią jednocześnie praktyczne szkolenie wolontariusza. Po zakończeniu pikniku wolontariusze biorący udział w projekcie otrzymają zaświadczenia.

Wolontariuszy zainteresowanych udziałem swoich dzieci w pikniku integracyjnym prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do projektu dostępnej od 15 do 23.05.2014r.

Link ankiety zgłoszeniowej dla wolontariuszy (status aktywna)

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Więcej artykułów…

  1. Integracja przez sport - zapraszamy