Diamenty

DIAMENTY – kompetentny i aktywny wolontariat na rzecz dzieci ze spektrum autyzmuProjekt DIAMENTY – kompetentny i aktywny wolontariat na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu jest realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” działając w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych nr 13 w Krakowie oraz przy współpracy z Instytutem Psychologii UJ.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Stowarzyszenie Zacisze Zespół Szkół Specjalnych nr 13 w Krakowie