Akademia Rozwoju 5

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” w okresie od 21.08.2017 do 09.12.2017 realizuje projekt AKADEMIA ROZWOJU 5, którego celem jest:

- zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych,

- wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych,

- wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością

Cele te realizowane są przez terapeutów SI, logopedów, psychologów poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz Treningów Umiejętności Społecznych w grupach.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Akademia Rozwoju 3 - rekrutacja dzieci i rodziców do projektu

Szanowni Rodzice

Zapraszamy do udziału w projekcie "Akademia Rozwoju 3"
Adresatem projektu są rodziny i ich dzieci w wieku 4-14 lat (rocznik 2002-2012), z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, które dzięki prowadzonym zajęciom logopedycznym rozwiną umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, dzięki zajęciom integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej usprawnią funkcjonowanie w różnych środowiskach, a dzięki Treningom Umiejętności Społecznych nabędą lub rozwiną umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania jako osoby niepełnosprawnej. 

Zadanie skierowane jest do rodziców i dzieci, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie gmin powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego lub powiatu m. Kraków. W przypadku zgłoszenia się do projektu rodziców dzieci z innych powiatów małopolski projekt dopuszcza uczestnictwo w zadaniu, zgodnie z wymogami rekrutacyjnymi.

Czytaj więcej: Akademia Rozwoju 3 - rekrutacja dzieci i rodziców do projektu

Akademia Rozwoju 3 - o projekcie

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” w okresie od 22.08.2016 do 09.12.2016 realizuje projekt AKADEMIA ROZWOJU 3, którego celem jest:

- zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych,

- wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych,

- wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością

Cele te realizowane są przez terapeutów SI, logopedów, psychologów poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz Treningów Umiejętności Społecznych w grupach.


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON

Zakończyliśmy Akademię Rozwoju - pierwszą edycję

Informujemy, że 30 listopada 2015 zakończyliśmy Akademię Rozwoju

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Akademia Rozwoju - zakończenie rekrutacji dzieci i rodziców do projektu

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do projektu "Akademia Rozwoju". Z zakwalifikowanymi osobami skontaktujemy się e-mailem.

W tej chwili ankieta jest otwarta, zapisujemy jeszcze na listę rezerwową (w przypadku rezygnacji uczestnika, osoba pierwsza z listy rezerwowej spełniająca wymogi formalne, jest klasyfikowana doi uczestnictwa w projekcie.

Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem.

Pierwsze zajęcia terapeutyczne odbędą się 12 i 13 września 2015.

Zapraszamy.


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Akademia Rozwoju - Ankieta zgłoszeniowa na warsztat I: Emocje u dziecka z autyzmem

Rodziców, uczestników projektu zapraszamy do zapisów na jeden z dwóch 3 godzinnych warsztatów coachingu rodzicielskiego o tematyce jak poniżej.:
I. Emocje u dziecka z autyzmem
- wspieranie umiejętności społecznych w warunkach domowych
- ustalanie zasad i wymagań
- wspieranie inteligencji emocjonalnej dziecka - domowe sposoby na uczenie się stanów umysłu
- radzenie sobie ze złością u dzieci
- reagowanie na zachowania agresywne
Warsztat odbędzie się 11 września 2015, w niedzielę o godzinie 16:30 w Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka MUDI, ul. Murarska 1, Kraków. Przewidywany czas warsztatu 3-3.5h. Liczba rodziców 15.

W pierwszej kolejności wysyłamy ankietę zgłoszeniową do 15 rodziców którzy wybrali tematykę w.w. warsztatu. Aby potwierdzić udział w  warsztacie, prosimy o wypełnienie ankiety
Na potwierdzenie czekamy do czwartku 1 października, do końca dnia. Później w przypadku wolnych miejsc, zaproponujemy je pozostałym rodzicom biorącym udział w projekcie.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego