Akademia Rozwoju 5

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” w okresie od 21.08.2017 do 09.12.2017 realizuje projekt AKADEMIA ROZWOJU 5, którego celem jest:

- zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych,

- wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych,

- wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością

Cele te realizowane są przez terapeutów SI, logopedów, psychologów poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz Treningów Umiejętności Społecznych w grupach.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Akademia Rozwoju 3 - zajecia w toku

Od 15 września dzieci biorą udział w zajęciach terapeutycznych w ramach projeTku "Akademia Rozwoju 3", realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON

Celem projektu jest:

- zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych, - wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych, - wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością .

 Cele te realizowane są przez terapeutów SI, logopedów, psychologów poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz Treningów Umiejętności Społecznych w grupach.  Rezultaty terapii każdego dziecka zostaną spisane w indywidualnych opiniach ewaluacyjnych i przekazane rodzicom.

Zajęcia logopedii realizujemy w:

 

Zajęcia psychologiczne realizujemy u

  • AGATA WOLIŃSKA-CHLEBOSZ TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia integracji sensorycznej realizujemy w:

Treningi umiejętności społecznych realizujemy w

  

 

 


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON

Akademia Rozwoju 3 - start

W poniedziałek 12.09 rozpoczęliśmy trzecią edycję Akademii Rozwoju. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON.

Celami zadania są:
-    zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych,
-    wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych z możliwością konsultacji po zajęciach z terapeutą, opiekującym się dzieckiem,
-    wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej: Akademia Rozwoju 3 - start

Akademia Rozwoju 3- zakończenie rekrutacji dzieci i rodziców do projektu

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do projektu "Akademia Rozwoju 3". Pierwsze zajęcia terapeutyczne odbędą się w tygodniu od 12 września 2015.

Z zakwalifikowanymi osobami skontaktujemy się e-mailem i przekażemy grafiki zakwalifikowanych dzieci

Życzymy powodzenia.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON

Akademia Rozwoju 3 - rekrutacja dzieci i rodziców do projektu

Szanowni Rodzice

Zapraszamy do udziału w projekcie "Akademia Rozwoju 3"
Adresatem projektu są rodziny i ich dzieci w wieku 4-14 lat (rocznik 2002-2012), z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, które dzięki prowadzonym zajęciom logopedycznym rozwiną umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, dzięki zajęciom integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej usprawnią funkcjonowanie w różnych środowiskach, a dzięki Treningom Umiejętności Społecznych nabędą lub rozwiną umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania jako osoby niepełnosprawnej. 

Zadanie skierowane jest do rodziców i dzieci, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie gmin powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego lub powiatu m. Kraków. W przypadku zgłoszenia się do projektu rodziców dzieci z innych powiatów małopolski projekt dopuszcza uczestnictwo w zadaniu, zgodnie z wymogami rekrutacyjnymi.

Czytaj więcej: Akademia Rozwoju 3 - rekrutacja dzieci i rodziców do projektu

Akademia Rozwoju 3 - o projekcie

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” w okresie od 22.08.2016 do 09.12.2016 realizuje projekt AKADEMIA ROZWOJU 3, którego celem jest:

- zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych,

- wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych,

- wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością

Cele te realizowane są przez terapeutów SI, logopedów, psychologów poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz Treningów Umiejętności Społecznych w grupach.


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON