Akademia Rozwoju 5 - rekrutacja dzieci do projektu

Szanowni Rodzice

Zapraszamy do udziału w projekcie "Akademia Rozwoju 5"
Adresatem projektu są rodziny i ich dzieci w wieku 5-15 lat (rocznik 2002-2012), z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, które dzięki prowadzonym zajęciom logopedycznym rozwiną umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, dzięki zajęciom integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej usprawnią funkcjonowanie w różnych środowiskach, a dzięki Treningom Umiejętności Społecznych nabędą lub rozwiną umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania jako osoby niepełnosprawnej. 

Zadanie skierowane jest do rodziców i dzieci, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie gmin powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego lub powiatu m. Kraków. W przypadku zgłoszenia się do projektu rodziców dzieci z innych powiatów małopolski projekt dopuszcza uczestnictwo w zadaniu, zgodnie z wymogami rekrutacyjnymi.

 

Celem projektu jest:

- zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych, - wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych, - wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością .

 Cele te realizowane są przez terapeutów SI, logopedów, psychologów poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz Treningów Umiejętności Społecznych w grupach.  Rezultaty terapii każdego dziecka zostaną spisane w indywidualnych opiniach ewaluacyjnych i przekazane rodzicom.

Rekrutacja do projektu:

Projekt zakłada nabór dzieci w wieku 5-15 lat (dzieci rocznik 2002-2012) z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu lub Zespołem Aspergera, z aktualnym (ważnym) orzeczeniem o niepełnosprawności   i przeprowadzenie łącznie 10 zajęć terapeutycznych

Rekrutacja odbywa się w dniach 1-9 września 2017. Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem. Uwaga: Wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do projektu. (Uwaga: rekrutacja zamknięta)

Grupę rekrutowaną stanowić będą dzieci z WAŻNYM orzeczeniem o niepełnosprawności (Wymóg formalny)

Zajęcia terapeutyczne prowadzone będą w okresie 11.09.2017r. - 08.12.2017r. W harmonogramie ujęto 13 tygodni kalendarzowych, (10 tygodni zajęć oraz 3 tygodnie na ewentualne odrobienie odwołanych zajęć np. z powodu choroby dzieci lub terapeuty świąt państwowych. Przewiduje się odrabianie zajęć na bieżąco oraz w wyznaczonym do tego terminie.

Zapraszamy

 

 


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego