Akademia Rozwoju 3 - zajecia w toku

Od 15 września dzieci biorą udział w zajęciach terapeutycznych w ramach projeTku "Akademia Rozwoju 3", realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON

Celem projektu jest:

- zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych, - wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych, - wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością .

 Cele te realizowane są przez terapeutów SI, logopedów, psychologów poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz Treningów Umiejętności Społecznych w grupach.  Rezultaty terapii każdego dziecka zostaną spisane w indywidualnych opiniach ewaluacyjnych i przekazane rodzicom.

Zajęcia logopedii realizujemy w:

 

Zajęcia psychologiczne realizujemy u

  • AGATA WOLIŃSKA-CHLEBOSZ TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia integracji sensorycznej realizujemy w:

Treningi umiejętności społecznych realizujemy w

  

 

 


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON