Akademia Rozwoju 3 - start

W poniedziałek 12.09 rozpoczęliśmy trzecią edycję Akademii Rozwoju. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON.

Celami zadania są:
-    zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych,
-    wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych z możliwością konsultacji po zajęciach z terapeutą, opiekującym się dzieckiem,
-    wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością.

Cele te realizowane będą przez terapeutów (terapeuci SI, logopedzi, psychologowie) poprzez prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć, których celem będzie:
-    nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania (SI, logopedia, Trening Umiejętności Społecznych),
-    rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem (logopedia, Trening Umiejętności Społecznych),
-    usprawnianie i wspieranie funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu w różnych w różnych środowiskach (SI, Trening Umiejętności Społecznych).
Zajęcia dla dzieci będziemy prowadzili m.in w Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka MUDI, KONIK NA BIEGUNACH - REHABILITACJA RUCHOWA, Gabinet Logopedyczny Labirynt Słów, Gabinet Neurologopedyczny SY-LA-BA, MM LOGOS, Niepublicznej Specjalistycznej Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej "Rozwijanka","Totoro- Poradnii dla dzieci i młodzieży.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON