Akademia Rozwoju 3 - o projekcie

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” w okresie od 22.08.2016 do 09.12.2016 realizuje projekt AKADEMIA ROZWOJU 3, którego celem jest:

- zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych,

- wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych,

- wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością

Cele te realizowane są przez terapeutów SI, logopedów, psychologów poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz Treningów Umiejętności Społecznych w grupach.


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON