Akademia Rozwoju 3 - rekrutacja dzieci i rodziców do projektu

Szanowni Rodzice

Zapraszamy do udziału w projekcie "Akademia Rozwoju 3"
Adresatem projektu są rodziny i ich dzieci w wieku 4-14 lat (rocznik 2002-2012), z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, które dzięki prowadzonym zajęciom logopedycznym rozwiną umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, dzięki zajęciom integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej usprawnią funkcjonowanie w różnych środowiskach, a dzięki Treningom Umiejętności Społecznych nabędą lub rozwiną umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania jako osoby niepełnosprawnej. 

Zadanie skierowane jest do rodziców i dzieci, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie gmin powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego lub powiatu m. Kraków. W przypadku zgłoszenia się do projektu rodziców dzieci z innych powiatów małopolski projekt dopuszcza uczestnictwo w zadaniu, zgodnie z wymogami rekrutacyjnymi.

 

Celem projektu jest:

- zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych, - wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych, - wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością .

 Cele te realizowane są przez terapeutów SI, logopedów, psychologów poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz Treningów Umiejętności Społecznych w grupach.  Rezultaty terapii każdego dziecka zostaną spisane w indywidualnych opiniach ewaluacyjnych i przekazane rodzicom.

Rekrutacja do projektu:

Projekt zakłada nabór dzieci w wieku 4-14 lat (dzieci rocznik 2002-2012) z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu lub Zespołem Aspergera, z aktualnym (ważnym) orzeczeniem o niepełnosprawności   i przeprowadzenie łącznie 10 zajęć terapeutycznych

Rekrutacja odbywa się w dniach 1-11 września 2016. Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem. Uwaga: Wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do projektu.

 Aktualizacja 10.09.2016.  Uwaga. Zostało nam jeszcze 1 miejsce w środy od 17:45-19:15 w Rozwijance w Wieliczce, na zajęcia grupowe z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych

Pierwsze zajęcia terapeutyczne odbędą się od 12 września 2016. Zapraszamy.


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON