Nowiny

Manifest

My, osoby skupione w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze” w pełni popieramy akcję protestacyjną rodziców niesamodzielnych  osób niepełnosprawnych i ich postulaty
Gorąco solidaryzujemy się z osobami, które w akcie desperacji zdecydowały się na czynny protest w budynku Sejmu – mamy nadzieję, że w tych staraniach wystarczy Im i nam sił i determinacji, a Strona Rządowa dostrzeże wagę problemów o których rozwiązanie wspólnie zabiegamy.