Kilka słów o Candida albicans i nie tylko. - Diagnostyka Candida spp.

Diagnostyka Candida spp.

Metody diagnostyczne dostępne w laboratoriach:

1. posiewy z kału, błon śluzowych, wydzielin

Próbka pochodzącą z kału lub błon śluzowych posiana zostaje na specjalne podłoże mikrobiologiczne umożliwiające wzrost drożdży.

Badanie posiewowe obarczone jest sporym błędem czynników ludzkich i w dużej mierze zależy od doświadczenia personelu laboratoryjnego.

Wprawny mikrobiolog własciwie oceni rodzaj Candidy oraz miano - czy jest fizjologiczne czy nie.

2.Badanie mikroskopowe krwi

Badanie bezpośrednie polegające na obserwowaniu pod mikroskopem kropli krwi pobranej od pacjenta. Umożliwia ono identyfikacje komórek grzyba.

Ograniczeniem tej metody jest konieczność odpowiedniego namnożenia się drożdży we krwi. Metoda przeznaczona jest do identyfikacji zaawansowanych stadiów kandydozy.

Metoda wymaga sporego doświadczenia diagnosty laboratoryjnego. Często zdarzają się przypadki błędnych wyników fałszywie ujemnych z uwagi na podobieństwo komórek Candida do leukocytów. (komórek krwi).

3.Testy ELISA

Test immunoenzymatyczny wykrywający przeciwciała przeciwko określonym gatunkom grzyba.

Jest to najczęściej stosowany test diagnostyczny, z uwagi na niską cenę i przesiewowy charakter.

Test ELISA jest metodą pośrednią, wykrywającą jedynie odpowiedź immunologiczną naszego organizmu powstałą po kontakcie z antygenami grzyba.

Otrzymanie wyniku pozytywnego po badaniach przeciwciał klasy IgG sugeruje, iż pacjent miał w przeszłości kontakt z danym mikroorganizmem,co oczywiście nie świadczy o trwającym zakażeniu. Przeciwciała klasy IgG na wysokim poziomie utrzymywać się mogą przez długi okres (miesięcy, a nawet lat) po ustąpieniu objawów choroby.Mała wartość diagnostyczna spowodowana jest równeiż przez niską czułość testów ELISA, jak i dużą liczbę wyników fałszywie negatywnych.

4.Test PCR

Badanie genetyczne, pozwalające na identyfikacji materiału genetycznego (DNA) grzyba.

Jest to metoda bezpośrednia identyfikująca bezpośrednią obecność drożdży w badanym materiale (krew, wymaz z błon śluzowych itp.).

Metoda PCR pozwala na identyfikacje pojedynczych komórek drożdży w badanym materiale, a więc bardzo wczesną fazę zakażenia.

Polega ona na powieleniu określonego fragmentu DNA grzyba do ilości wystarczającej do tego aby stał się on widoczny w świetle UV.

Testy genetyczne typu PCR oferują obecnie najczulsze metody diagnostyczne.

Polecam zrobić posiew w rzetelnym laboratorium mikrobiologicznym.

BADANIA BAKTERIOLOGICZNE/MYKOLOGICZNE - POBIERANIE KAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH:

Kał powinien być oddany do czystego, suchego i wyparzonego wrzątkiem naczynia, następnie pobrać ok.10 g (grudka wielkości orzecha włoskiego), z różnych miejsc próbki kałowej (ok. 6 miejsc) za pomocą plastikowej łopatki będącej w zestawie pojemnika przeznaczonego do badania kału (są dostępne w aptece - wybierajcie te sterylne).

Pojemnik z próbką należy oznaczyć podając imię i nazwisko, datę i godz. pobrania próbki.

Pojemnik z próbką należy dostarczyć do laboratorium (można przechować w lodówce do 24 godz).

Osobiście sugeruję żeby badania w stronę Candidy + Bakterie wykonywać 1 x na 3 - 4 miesiące