Jak rozpoznać zespół Aspergera? Jak pomoc dziecku z zespołem Aspergera?

www.konferencje-logopedyczne.plNa portalu www.konferencje-logopedyczne.pl zostały zamieszczone artykuły dr Marty Korendo -"Kryteria diagnozy różnicowej autyzmu i zespołu aspergera", "Jak rozpoznać zespół Aspergera", "Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera", Problemy rozwojowe osób z zespołem Aspergera jako wynik deficytów językowych, Zaburzenia lewopółkulowe u dzieci z zespołem Aspergera

Problemy rozwojowe dzieci z zespołem Aspergera nadal diagnozowane są później, niż zaburzenia autystyczne ze względu na następujący zwykle (choć w sposób specyficzny i zaburzony) rozwój mowy. Pierwsze pojawiające się słowa często usypiają czujność specjalistów i rodziców, a niepożądane zachowania przypisywane są błędom wychowawczym. Dziecko z zespołem Aspergera jest zatem ocenianie jako niegrzeczne, niewychowane, uparte lub agresywne, niekiedy sugeruje się rodzicom diagnozę słuchu, zwykle jednak usunięcie z przedszkola.
Tymczasem wczesne symptomy zaburzeń właściwych dla zespołu Aspergera obserwować można u dziecka na długo przed tzw. wiekiem przedszkolnym.

Zespół Aspergera należy do zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu, ale trzeba traktować go jako odrębną jednostkę kliniczną. Tylko część objawów jest wspólna i stanowi typowe zachowania dla autyzmu. Nie wolno zespołu Aspergera traktować jako lżejszej odmiany autyzmu, a różnice postrzegać jedynie w stopniu nasilenia zaburzonych zachowań.

Pełny tekst artykułu "Kryteria diagnozy różnicowej autyzmu i zespołu aspergera" do pobrania tutaj"

Pełny tekst artykułu "Jak rozpoznać zespół Aspergera" do pobrania tutaj

Pełny tekst artykułu "Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera" do pobrania tutaj

Pełny tekst artykułu "Problemy rozwojowe osób z zespołem Aspergera jako wynik deficytów językowych" do pobrania tutaj

Zaburzenia lewopółkulowe u dzieci z zespołem Aspergera


Zamieszczone informacje nie stanowią rekomendacji Stowarzyszenia dla danego miejsca, osoby czy też podejścia terapeutycznego. Rezultat zastosowania każdego rodzaju terapii będzie zależał od potrzeb i możliwości danego dziecka, które mogą być bardzo różne. Terapia, która pomaga jednemu dziecku, może nie być skuteczna dla innego, dlatego też nie było by właściwe, by Stowarzyszenie promowało jakąkolwiek konkretną placówkę/osobę czy prowadzoną przez nią terapię .