Metoda rozwoju relacji - RDI (Relationship Development Intervention)

rdiRDI® to metoda która powstała poprzez integrację badań dotyczących autyzmu i typowego rozwoju relacji społecznych. Jej twórcami są dr Steven E. Gutstein i dr Rachele K. Sheely. Metoda kierowana jest dla osób ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera i całościowe zaburzenia rozwoju). Koncentruje się na zmianie tego, co charakteryzuje autyzm tzn. sztywność myślenia, niechęć do zmiany, brak motywacji, niezdolność do dostrzeżenia perspektywy innej osoby, trudności w komunikacji.

Twórcy opracowali sposób pracy z osobami z autyzmem tak, by w znaczący sposób poprawić jakość ich życia, rozumianą jako możliwość zawierania przyjaźni, posiadania satysfakcjonującej i płatnej pracy, wzajemnych stosunków w rodzinie czy założenia własnej rodziny.

Osoby ze Spektrum Autyzmu wykazują się niezdolnością do funkcjonowania w układach dynamicznych, na co zwrócił uwagę uwagę dr Gutstein. Zdrowy człowiek w codziennym życiu styka się z różnorodnymi sytuacjami, w których nieustannie spotykamy się ze zmianami. Osoby z autyzmem za wszelką cenę utrzymują się w układzie statycznym , który nie pozwala im na rozwój. Dlatego też program RDI® został oparty na pracy nad pięcioma podstawowymi umiejętnościami, typowymi dla tzw. Inteligencji Dynamicznej, niezbędnej do zwyczajnego funkcjonowania w życiu, które jednocześnie stanowią pięć podstawowych deficytów, występujących u osób z autyzmem. Są to:

  • analiza dynamiczna (dynamic analysis) - zdolność analizowania informacji pod kątem tego, co jest ważne w danym momencie, na czym skupić uwagę, ustalanie priorytetów,
  • komunikacja służąca dzieleniu się doświadczeniem (experience sharing communication) - używanie tzw. mowy deklaratywnej, która nie daje gotowych odpowiedzi, zmusza do myślenia, wzbudza ciekawość,
  • pamięć epizodyczna (episodic memory) - pamięć zdarzeń i emocji, które danemu zdarzeniu towarzyszyły. Pamięć niezbędna do tworzenia naszej historii osobistej oraz budowania poczucia kompetencji i motywacji,
  • elastyczne myślenie (flexible thinking) - zdolność szybkiej adaptacji do sytuacji, otwartość na zmiany, umiejętność działania w ramach kryterium: "wystarczająco dobre",
  • samoświadomość (self-awareness) - podstawowa umiejętność służąca zrozumieniu, że każdy jest inny oraz że nasze oddziaływania i zachowania mają wpływ na inne osoby. To również niezbędna umiejętność do budowania motywacji.

Pomimo że osoby ze Spektrum Autyzmu różnią się objawami to deficyty w obrębie tych pięciu sfer są wspólne dla całej grupy, różniąc się jedynie stopniem natężenia. Dlatego też, że wszystkie wymienione umiejętności są podstawą do prawidłowego rozwoju, wiążąc się z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie, dlatego na ich zdobyciu skupia się program RDI®.

RDI® jest programem prowadzonym przez rodziców we współpracy z przeszkolonymi przez Connections Center konsultantami. Polega na dostarczeniu rodzicom narzędzi, do skutecznej nauki ich dziecka umiejętności składających się na Inteligencję Dynamiczną i na wzrost jego motywacji do pracy. Podzielony jest na 12 etapów, z których każdy ma wiele małych kroków, charakterystycznych dla prawidłowego, neurotypowego rozwoju dziecka: najpierw skupiamy się na zbudowaniu relacji z dzieckiem, która wyzwoli motywację do działania, następnie bardzo uważnie i systematycznie budowane są kompetencje dziecka, aby później zdobyta umiejętność mogła być używana i generalizowana.

W RDI® zawsze na pierwszym miejscu stawiamy relację z dzieckiem. Z powodu autyzmu relacje nie są tworzone lub tworzone są w opaczny sposób, dlatego też rodzice często mają poczucie, że dziecko jest w pewien sposób nieuchwytne, zaś oni nie dość kompetentni w roli rodziców. Pracując każdego dnia, nawet wtedy, gdy nic konkretnego z dzieckiem nie robimy stopniowo odbudowujemy to, co zostało zaburzone – relację między rodzicem a dzieckiem. Wszelkie aktywności codzienne, jak np. spacer, nakrywanie do stołu, pranie czy przygotowanie posiłków stanowią doskonałe okoliczności do pracy.

RDI® uczy dziecko, jak myśleć w sposób elastyczny i rozwiązywać problemy.  Buduje samoświadomość, motywację oraz pamięć. Uczy, jak budować relacje z ludźmi oraz na czym polega komunikacja. RDI® charakteryzuje profesjonalne i innowacyjne podejście, dające zaskakujące efekty. Pozwala osobom z autyzmem poradzić sobie z wyzwaniami nieprzewidywalnego i nieustannie zmieniającego się otoczenia. Rodziców RDI® uczy, jak produktywnie i w sposób przynoszący radość obu stronom spędzać czas  z dzieckiem. Przywraca rodzicom wiarę  w siebie oraz utracone kompetencje. Uczy, jak prowadzić dziecko, by mogło stać się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. RDI® normalizuje życie rodzinne, a wszyscy wiemy jakie to jest istotne dla NAS

W Polsce jedynym konsultantem RDI® jest Maria Dąbrowska-Jędral Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. l vice-prezes Fundacji Rozwiązać Autyzm

Pełna lista konsultantów RDI


Zamieszczone informacje nie stanowią rekomendacji Stowarzyszenia dla danego miejsca, osoby czy też podejścia terapeutycznego. Rezultat zastosowania każdego rodzaju terapii będzie zależał od potrzeb i możliwości danego dziecka, które mogą być bardzo różne. Terapia, która pomaga jednemu dziecku, może nie być skuteczna dla innego, dlatego też nie było by właściwe, by Stowarzyszenie promowało jakąkolwiek konkretną placówkę/osobę czy prowadzoną przez nią terapię .