Terapie

Niezbędnik Rodzica- Terapie

W terapii autyzmu stosowane są terapie: logopedyczna metoda symultaniczno-sekwencyjna (Szkoła Krakowska), Integracji Sensorycznej (SI), pedagogiczno-psychologiczna, programy aktywności autorstwa M. i Ch. Knillów, muzykoterapia, Mobilnej Rekreacji Muzycznej, hipoterapia, behawioralne (A.B.A. lub TEACH),  Stymulowanych Seryjnych Powtórzeń Ćwiczeń (SSP), opcji, Tomatisa i inne

Każde z dzieci jest inne, wymaga innego rodzaju oddziaływania terapeutycznego. W zależności na jakim etapie rozwoju się ono znajduje, podejmuje się odpowiednie formy i techniki pracy. Każda metoda terapeutyczna jest dobra, przynosi efekty, o ile jest stosowana w odpowiednich warunkach i jest adekwatna do możliwości dziecka. Najważniejsze jest, by terapia była zaplanowana.