Zespół Aspergera

Zespół Aspergera jest formą autyzmu, niepełnosprawnością, która wpływa na to jak dana osoba widzi sens świata, procesy informacyjne i odnosi się do innych ludzi. Autyzm jest często określany jako "spektrum zaburzeń", ponieważ dotyka osoby w różny sposób i w różnym stopniu.
Zespół Aspergera jest najczęściej "ukrytą niepełnosprawnością". Oznacza to, że nie można powiedzieć, że ktoś jest niepełnosprawny na podstawie wyglądu zewnętrznego. Ludzie z tą chorobą mają trudności w trzech głównych obszarach. Są to obszary:

 

  • komunikacji społecznej
  • interakcji społecznych
  • wyobraźni społecznej.

Są one często określane jako "triada zaburzeń".
Choć istnieją podobieństwa z autyzmem (te same obszary zaburzeń), osoby z zespołem Aspergera mają mniej problemów z mówieniem i często wykazują się średnim lub wysokim poziomem inteligencji.
Nie mają problemów w uczeniu się jak w osoby z autyzmem, ale mogą mieć specyficzne trudności w nauce. Mogą to być dysleksja, dyspraksja lub inne jak nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD) i padaczką.
Przy odpowiednim wsparciu i zachęcie, ludzie z zespołem Aspergera mogą prowadzić pełne i niezależne życie.