Spektrum Autyzmu

Spektrum autystyczne – szerokie pojęcie, obejmujące różne typy osób o cechach autystycznych, wykazujących odmienne mechanizmy lub przyczyny powodujące trudności rozwojowe i mające często odrębne wymagania wobec środowiska. Wszystkie one charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, jak również znacznie ograniczonymi zainteresowaniami i bardzo powtarzalnym zachowaniem.
Do chorób ze spektrum zaliczamy:

  • F 84.0 autyzm dziecięcy
  • F 84.1 autyzm atypowy
  • F 84.5 zespół Aspergera - AS (Asperger Syndrome), ASD (Autism Spectrum Disorder)
  • F 81.9 upośledzenie zdolności niewerbalnego uczenia się - NLD (Nonverbal Learning Disabilities/Disorder)
  • F 84.9 całościowe zaburzenie rozwoju nie zdiagnozowane inaczej - PDD-NOS
  • autyzm wysokofunkcjonujący - HFA (High-Functioning Autism)
  • zaburzenie semantyczno-pragmatyczne - SPD (Semantic-Pragmatic Disorder)
  • zespół wielu złożonych zaburzeń rozwojowych - McDD (Multiple-complex developmental disorder)
  • hyperleksja
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zespół Aspergera Administrator 32203
Autyzm Administrator 26154