Wczesne Wspomaganie Rozwoju - Co należy zrobić, kiedy dziecko uzyska opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Co należy zrobić, kiedy dziecko uzyska opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Z opinią rodzice muszą udać się do placówki, która realizuje wczesne wspomaganie rozwoju. Może to być m.in.:

  • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
  • przedszkole integracyjne,
  • przedszkole ogólnodostępne,
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
  • ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

W wybranej przez siebie placówce można dowiedzieć się szczegółowo, jak będzie wyglądała organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Lista placówek realizujących WWR w Krakowie