Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie te jest niezbędne, by ubiegać się o świadczenia, uprawnienia przysługujące z tytułu niepełnosprawności – takie jak np.: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek (do zasiłku rodzinnego) z tytułu edukacji i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wyższe kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne, możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, z ulg w przejazdach PKP, PKS dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym, możliwość skorzystania przez rodzica z przedłużonego o 3 lata urlopu wychowawczego. Niektóre ośrodki w których terapia jest finansowana z PFRON wymagają takiego orzeczenia (np. Maltańskie Centrum Pomocy). Nie jest niezbędne, ale dobrze widziane jako dokument przy składaniu o Wczesne Wspomaganie Rozwoju, czy Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia specjalnego, niezbędnego do przedszkoli integracyjnych czy specjalnych.

Sprawę w Krakowie załatwia: Wydział Świadczeń Socjalnych, Stachowicza 18, 30-103 Kraków Powiatowy Zespół Ds.Orzekania o Niepełnosprawności

Procedura SO-5 Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia
Link do procedury:http://www.bip.krakow.pl/index.php?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-5

na stronie opis procedury oraz do pobrania:

Dodatkowo zachęcam do zapoznania się z dokumentem przygotowanym przez Fundację Synapsis w sprawie Orzekania o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności (stan prawny na dzień 02 lipca 2009 r.)