Dieta dzieci z autyzmem - Dieta bezkazeinowa

Dieta bezkazeinowa

Kazeina- białko mleka ssaków kopytnych.

Produkty zabronione: mleko i produkty je zawierające: jogurty, kefiry, maślanki, sery wszelkiego rodzaju, budynie, ciasta, itd.

Produkty dozwolone: ghee- sklarowane masło (nie zawierające białka)- patrz: „Dodatki do dań” w dalszej części Poradnika; masło roślinne; masa „masło podobna”: Rama, Flora, Olivio (patrz: ,,Dodatki do dań” w dalszej części Poradnika).

Alternatywą dla mleka zwierząt kopytnych może być: mleko ryżowe, migdałowe, kokosowe (patrz: przepisy w dalszej części Poradnika)