Zrozumieć autyzm

Spotkanie inaugurujące projekt „Zrozumieć Autyzm” to wspólna inicjatywa Ośrodka dla Osób z Autyzmem „Effatha” oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze”
Patronat nad imprezą, która odbyła się 7 maja 2010r, objęło Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, natomiast patronat medialny objęło Radio Kraków. W pierwszej kolejności adresatami projektu były środowiska urzędników oraz profesjonalistów, którzy w swej codziennej pracy decydują o jakości życia osób z autyzmem.
Celem projektu było doprowadzenie do pełniejszej współpracy pomiędzy służbą zdrowia, reprezentowaną zarówno poprzez NFZ, jak i konsultantów wojewódzkich w zakresie psychiatrii i pediatrii, władze izby lekarskiej, pomiędzy resortem edukacji reprezentowanym przez władze gminne oraz pomiędzy    resortem pomocy społecznej wspierającym rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym.

Czas trwania projektu ustalono się na okres od 2010-05-07 do 2011-05-08. W ramach projektu zdefiniowano 5 zadań:
Zadanie 1. Inauguracja projektu, celem rozpowszechnienia informacji o projekcie i problemach ASD wśród jak najszerszej rzeszy osób.
Zadanie 2. Informacja adresowana do lekarzy za pośrednictwem pisma branżowego Galicyjska Gazeta Lekarska.
Zadanie 3. Informacja adresowana do rodziców umiejscowiona w placówkach zdrowotnych
Zadanie 4. Informacja umiejscowiona na portalu internetowym Stowarzyszenia
Zadanie 5. Wolontariat na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia