Spot kampanii społecznej "Równi w różnorodności"

Kampania “Równi w różnorodności” organizowana przez Fundację HIPOTERAPIA Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i firmę DrOmnibus, której Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych jest partnerem, ma na celu szerzenie społecznej świadomości dotyczącej relacji w środowisku szkolnym, a w szczególności problemów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kampania startuje z mocnym przesłaniem każdy z nas jest inny, ale nigdy gorszy. Spot prezentuje autentyczne wypowiedzi dzieci, podopiecznych Fundacji HIPOTERAPIA, którzy mówią o tym, co utrudnia im na co dzień normalne życie. Wypowiedzi te czyta siedząca na wózku inwalidzkim Marta Bizoń. Po przeczytaniu wstaje i zachęca do udziału w kampanii. Film ma pokazać, że problemem nie są fizyczne ograniczenia, niepełnosprawność oraz dysfunkcje rozwojowe.