Pierwszy dzwonek już za nami

Pierwszy dzwonek już za nami Galowe stroje, uroczyste akademie. Uśmiechnięte twarze uczniów wracających do   szkolnych klas. Wszyscy pełni wrażeń z wakacji, czekają, by opowiedzieć o nich kolegom i koleżankom. Z drugiej strony cień niepewności, ciekawość i gotowość do tego, by    poznawać nowych uczniów i nauczycieli, nową przestrzeń i nowe wyzwania.


 Początkowi roku szkolnego towarzyszy również inny obraz ­ zabieganego rodzica, który wraz z nadejściem szkoły wybiera przybory szkolne, podręczniki, pomaga dziecku w   zaadaptowaniu się do nowej, powakacyjnej sytuacji ­ nowy plan lekcji, zmiany w organizacji    szkoły, zajęcia dodatkowe, dojazdy... Inauguracja nowego roku szkolnego ma wiele odsłon,   przyjrzyjmy się jeszcze jednej... Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozpoczynają rok tak jak wszyscy   biegają, by zrobić ostatnie szkolne zakupy, rozpisują plany lekcji. Na początku roku szkolnego mają jednak wyjątkowo utrudnione zadanie, bo ich dzieci dłużej adaptują się w    nowym środowisku, a nauczyciele często nie wiedzą, jak włączyć je w codzienny rytm nauki i zintegrować z resztą klasy. W dyskusjach dotyczących środowiska szkolnego temat ten rzadko się pojawia, a rodzice zdecydowanie potrzebują wsparcia w zakresie wiedzy i praktycznych rozwiązań, również związanych z finansami.

 

DrOmnibus już z początkiem września 2016 proponuje akcję skierowaną do rodziców   przygotowujących się do pierwszej wywiadówki. Akcja “Pierwsza wywiadówka” ma na celu   zwiększenie świadomości rodziców dotyczącej środków i możliwości systemowego   wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jakie rokrocznie są   przeznaczane przez Państwo na dzieci. Pierwsza wywiadówka to ważny moment, kiedy zapadają decyzje odnośnie nauki i organizacji całego roku szkolnego. To też czas, by zasygnalizować obawy i wskazówki, jak    pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wielu rodziców nie zna możliwości, które są dostępne dla ich dzieci i wielokrotnie zderza się że stwierdzeniem, że szkole brakuje środków na odpowiednie pomoce naukowe. Poniżej   proponujemy rodzicom materiały informacyjne, by na pierwszej wywiadówce mogli podzielić   się z nauczycielami wiedzą i wspólnie opracować indywidualną ścieżkę pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


 Lista polecanych linków:

Polecamy stronę http://www.wszystkojasne.waw.pl/ gdzie można znaleźć wiele przydatnych informacji o edukacji włączającej. Sporo przydatnych odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące funkcjonowania dziecka z SPE w szkole. wśród nich szczególnie warto zwrócić uwagę na kilka z nich:

­ podstawa prawna przekazania przez samorząd środków finansowych szkole 

­ o liczbie godzin dodatkowego wsparcia dla ucznia z SPE

­ o indywidualnym programie edukacyjno ­terapeutycznym dziecka z SPE jaki może przygotować nauczyciel 

O programie “Wyprawka szkolna” przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/207 ­ https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-2016-2017.html

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/07/tabela_dofinansowanie_zakupu_podrecznikow_tabela.pdf

­ https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/07/rzadowy-program-wyprawka-szkolna.pdf

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1045/1

O świadczeniu pielęgnacyjnym i co trzeba zrobić by je otrzymać: ­

http://babyonline.pl/niepelnosprawne-dziecko-jakie-prawa-maja-rodzice-niepelnosprawnego-dziecka,prawo-dla-rodzicow-artykul,17217,r1.html

PFRON program Aktywny samorząd 2016. W ramach programu osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie m.in. na:

Obszar B Zadanie 1 ­ pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania [czyli dofinansowanie do komputera],

Obszar B Zadanie 2 ­ dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania [czyli dofinansowanie do szkoleń komputerowych] ­

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

­ Informacje dostępne również na stronach regionalnych MOPS/GOPS

http://mopr.lublin.pl/?id=poradnik/inst/aktywny_samorzad

Akcja “pierwsza wywiadówka” jest działaniem inaugurującym kampanię “Równi w różnorodności” organizowaną przez Fundację HIPOTERAPIA Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych we współpracy z DrOmnibus Sp. z o.o. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych "ZACISZE" - jest partnerem kampanii