Karta Praw Osób z Autyzmem po modyfikacjach

niepełnosprawniJak podaje portal niepelnosprawni.pl pod koniec marca br. odbyło się posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, która wypracowała nowy projekt Karty Praw Osób z Autyzmem. Po zebraniu podpisów wśród członków grupy projekt uchwały zostanie skierowany do laski marszałkowskiej.

Zmodyfikowane na ostatnim posiedzeniu zapisy Karty różnią się od tych sprzed kilku lat. – Pierwotny projekt był dosłownym tłumaczeniem Karty Praw Osób z Autyzmem, którą ratyfikował Parlament Unii Europejskiej, ale użyte tam zwroty, przetłumaczone dosłownie na język polski, nie były zrozumiałe w kontekście polskiego prawodawstwa, np. zapisy o tym, że osobom z autyzmem należy zapewnić odpowiednie warunki mieszkaniowe, godziwą płacę, dostęp do leczenia. Te zwroty, przyjęte w prawie unijnym czy wręcz światowym, u nas były postrzegane bardzo rygorystycznie. Budziło to duże obawy, np. czy w tej sytuacji każda gmina będzie miała obowiązek zapewnienia mieszkań dla osób z autyzmem – wyjaśnia poseł Marek Plura, sekretarz Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu. – Modyfikacja zapisów, dostosowana do polskich warunków, nie zmienia zasadniczej treści Karty, ale powoduje, że jej przekaz jest bardziej czytelny – dodaje poseł. Pełna treść artykułu tutaj