Darowizny - 2) Jak należy udokumentować fakt dokonania darowizny?

Przedmiotem darowizny są najczęściej pieniądze. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art.18 ust.1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , warunkiem zastosowania odliczeń od dochodu - w tym odliczeń z tytułu darowizny - jest posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W przypadku darowizny dokumentem pozwalającym na odliczenie od dochodu darowanych kwot pieniężnych jest dowód wpłaty na rachunek obdarowanego – w przypadku darowizny od osoby prawnej jest to jedyny sposób dokumentacji.

Zgodnie z przepisami powyższych ustaw podatnicy korzystający z odliczenia darowizn są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.