Darowizny

Jeśli masz ochotę wspomóc działania statutowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych "ZACISZE", możesz przekazać darowiznę zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Pieniądze należy przelać na konto 21 1240 4650 1111 0010 3221 9176

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”

ul. Białoprądnicka 34B/10, 31-221 Kraków

2. W tytule należy wpisać: Darowizna na realizację celów statutowych Stowarzyszenia

Tak określony tytuł stanowi jedną z dwóch przesłanek, które muszą zostać spełnione kumulatywnie, by mieć możliwość odliczenia

3. Zachowaj dowód wpłaty na rachunek Stowarzyszenia

4. Darowiznę dla naszego Stowarzyszenia będziesz mógł odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT) na następujących zasadach:

- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą sobie odliczyć darowiznę na nasze Stowarzyszenie w kwocie darowizny, ale do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu, od dochodu przed opodatkowaniem w rozliczeniu rocznym

- osoby fizyczne prowadzące działalność tak samo jak wyżej pod warunkiem, że nie płacą tzw. „podatku liniowego”

- osoby prawne mogą sobie odliczyć darowiznę na nasze Stowarzyszenie w kwocie darowizny ale do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

 DZIĘKUJEMY SERDECZNIE